U kogo się ubezpieczasz?

Na rynku ubezpieczeń i reasekuracji w Polsce funkcjonuje wiele firm zagranicznych. Przepisy przewidują, że w sytuacji, gdy siedziba firmy ubezpieczeniowej znajduje się na terenie kraju członkowskiego Unii Europejskiej i tam uzyskał zezwolenie na wykonywanie tej działalności, może ją wykonywać również w Polsce na zasadzie swobody świadczenia usług. Firmy ubezpieczeniowe spoza Unii Europejskiej muszą przejść procedurę obejmującą kilkadziesiąt punktów, by uzyskać odpowiednie zezwolenie w Urzędzie KNF.

Jak funkcjonują firmy ubezpieczeniowe za granicą? Czy ubezpieczanie jest powszechne?

Zagraniczne firmy ubezpieczeniowe mają możliwość sprzedaży swoich usług za pomocą pośredników lub dzięki stronom internetowym. Założenie oddziału firmy tego typu jest możliwe zarówno w dowolnym kraju UE, jak i w innych państwach. Jak działają firmy ubezpieczeniowe tego rodzaju? Czy można skorzystać z zakupu usług wraz z produktem ubezpieczeniowym?