U kogo się ubezpieczasz?

Data publikacji

Na rynku ubezpieczeń i reasekuracji w Polsce funkcjonuje wiele firm zagranicznych. Przepisy przewidują, że w sytuacji, gdy siedziba firmy ubezpieczeniowej znajduje się na terenie kraju członkowskiego Unii Europejskiej i tam uzyskał zezwolenie na wykonywanie tej działalności, może ją wykonywać również w Polsce na zasadzie swobody świadczenia usług. Firmy ubezpieczeniowe spoza Unii Europejskiej muszą przejść procedurę obejmującą kilkadziesiąt punktów, by uzyskać odpowiednie zezwolenie w Urzędzie KNF.

Na rynku ubezpieczeń i reasekuracji w Polsce funkcjonuje wiele firm zagranicznych. Przepisy przewidują, że w sytuacji, gdy siedziba firmy ubezpieczeniowej znajduje się na terenie kraju członkowskiego Unii Europejskiej i tam uzyskał zezwolenie na wykonywanie tej działalności, może ją wykonywać również w Polsce na zasadzie swobody świadczenia usług. Firmy ubezpieczeniowe spoza Unii Europejskiej muszą przejść procedurę obejmującą kilkadziesiąt punktów, by uzyskać odpowiednie zezwolenie w Urzędzie KNF.

Prawne podstawy działalności ubezpieczeniowej podmiotów zagranicznych

Zagraniczne firmy ubezpieczeniowe mogą świadczyć swoje usługi w Polsce na zasadach określonych w Ustawie z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. 2015 poz. 1844) – tekst ujednolicony. Warto wiedzieć, że ostatnio uchwalona Ustawa z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. 2020 poz. 1180) zwiększyła uprawnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w zakresie stosowania sankcji wobec zagranicznych firm ubezpieczeniowych w sytuacji m.in. niewypłacenia odszkodowania w określonym ustawowo terminie. 

Główni zagraniczni ubezpieczyciele działający w Polsce

AIG (American International Group Inc.) to jedna z największych na świecie firm ubezpieczeniowych. Została założona w Szanghaju w 1919 r., a w 1926 r. przeniesiona do USA. Na polskim rynku ubezpieczeń w latach 1990-2009 wspólnie z Bankiem Pekao SA utworzyło firmę pod nazwą Amplico, która w 2010 r. została wykupiona przez Metlife.

Allianz SE to duże niemieckie przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe, działające w ponad 70 krajach świata, a niektórych prowadzi również działalność bankową. Jej akcje wchodzą w skład indeksu DAX na giełdzie we Frankfurcie nad Menem. Zajmuje się ubezpieczeniami na życie, ubezpieczeniami majątkowymi i ubezpieczeniami z funduszem inwestycyjnym. W Polsce działa od 1997 r.

Aviva to największa brytyjska grupa ubezpieczeniowa.  Pod obecną nazwą działa od 2002 r. po fuzji kilku mniejszych firm, z których najbardziej znaną była działająca na polskim rynku firma Commercial Union.

AXA to francuska firma działająca we wszystkich sektorach ubezpieczeń. Jej pierwsza próba wejścia na polski rynek zakończyła się przegranym z konsorcjum Eureko przetargiem o kontrolny pakiet akcji PZU. W Polsce występowała początkowo pod nazwą Winterthur, a od 2007 r. pod swoją nazwą własną. Do firmy AXA należy również marka Liberty Direct.

Generali (Assicurazioni Generali) to firma założona w 1831 r. w Trieście (wówczas w Austrii, obecnie we Włoszech). Już kilka lat później powstały jej pierwsze oddziały na terenie Galicji, a potem na terenie II Rzeczypospolitej aż do nacjonalizacji w 1948 r. Po zmianach ustrojowych powróciła na polski rynek w 1998 r.

HDI nie jest firmą samodzielną, tylko częścią TUiR „Warta” S.A. Z kolei właścicielami TUiR „Warta” są niemiecka Grupa Talanx, jeden z największych ubezpieczycieli na świecie oraz japońska firma Meiji Yasuda.

Metlife to amerykańskie przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe, które powstało w 1868 w Nowym Jorku. W Polsce zaczęło działać w 1990 r. , a w 2010 r. przejęło wszystkie działające w Polsce oddziały Amplico.

Nationale-Nederlanden to jedno z największych holenderskich towarzystw ubezpieczeniowych, które powstało w 1962 r. z fuzji działających już od ponad stu lat firm. W 1991 r. po połączeniu z Postbank utworzyło ING Group.

Prudential Financial, Inc. to największa amerykańska firma ubezpieczeniowa z listy Global Fortune 500 (500 największych firm na świecie). W latach 1931-33 w Warszawie powstał imponujący 16-piętrowy biurowiec, który był siedzibą tej firmy. Po wielu latach przerwy firma wróciła na polski rynek w 2013 r.

Signal Iduna to niemieckie towarzystwo ubezpieczeniowe i reasekuracyjne, założone w 1999 r., które na polskim rynku specjalizuje się w ubezpieczeniach podróżnych.

Uniqa to austriacka firma, działająca w Polsce od 1990 r. , która specjalizuje się w ubezpieczeniach komunikacyjnych i majątkowych.

Unum (Unum Group) to duża amerykańska grupa ubezpieczeniowa z listy Fortune 500 (500 największych firm w USA), notowana na giełdzie w Nowym Yorku. Grupa powstała w 1999 r. ale poszczególne podmioty wchodzące w jej skład mają już 170 lat tradycji. W USA firma przoduje w pracowniczych ubezpieczeniach grupowych. Na polskim rynku nazwa firmy pojawiła się w związku z przejęciem przez nią Pramerica Życie TUiR.

Vienna Life to towarzystwo działające już od 1824 r., które jest częścią Vienna Insurance Group. W 2014 r. przejęło działającą na polskim rynku firmę Skandia. W skład Vienna Insurance Group wchodzą tamie firmy jak Benefia, Compensa i InterRisk.

Kolejne artykuły