Jak funkcjonują firmy ubezpieczeniowe za granicą? Czy ubezpieczanie jest powszechne?

Data publikacji

Zagraniczne firmy ubezpieczeniowe mają możliwość sprzedaży swoich usług za pomocą pośredników lub dzięki stronom internetowym. Założenie oddziału firmy tego typu jest możliwe zarówno w dowolnym kraju UE, jak i w innych państwach. Jak działają firmy ubezpieczeniowe tego rodzaju? Czy można skorzystać z zakupu usług wraz z produktem ubezpieczeniowym?

Zagraniczne firmy ubezpieczeniowe mają możliwość sprzedaży swoich usług za pomocą pośredników lub dzięki stronom internetowym. Założenie oddziału firmy tego typu jest możliwe zarówno w dowolnym kraju UE, jak i w innych państwach. Jak działają firmy ubezpieczeniowe tego rodzaju? Czy można skorzystać z zakupu usług wraz z produktem ubezpieczeniowym?

Firmy ubezpieczeniowe za granicą

Swoboda działalności w zakresie prowadzenia firmy ubezpieczeniowej odnosi się do prywatnego ubezpieczenia, jak i do prywatnych pracowniczych planów emerytalnych. Jeśli chodzi o produkty ubezpieczeniowe w krajach UE, nie ma możliwości swobodnego wybierania ubezpieczenia społecznego i ustawowych uprawnień emerytalnych lub rentowych, jakie są związane z historią zatrudnienia.

Produkty i usługi ubezpieczeniowe sprzedawać można bezpośrednio przez towarzystwa ubezpieczeniowe, jak i za pomocą pośredników – brokerów, agentów, lub też przez przedsiębiorstwa, jakimi są np. biura podróży, linie lotnicze, sprzedawcy urządzeń elektronicznych. Przed podpisaniem umowy konieczne jest dostarczenie klientowi najważniejszych informacji o firmie jak i o danej usłudze.

Zakup produktu ubezpieczeniowego

Jeśli chcemy skorzystać z zakupu produktu ubezpieczeniowego za granicą, powinniśmy otrzymać dokumentację odnośnie najważniejszych danych o produkcie. Dzięki temu będziemy wiedzieli, co kupujemy, a tym samym porównamy daną ofertą z innymi podobnymi rozwiązaniami, które znajdziemy na zagranicznym rynku. Okazuje się, że zasady takie nie znajdują zastosowanie w przypadku ubezpieczeń na życie. Dokumentacja, jaką otrzymamy od firmy ubezpieczeniowej, powinna zawierać następujące informacje: rodzaj ubezpieczenia, nazwa firmy ubezpieczeniowej i produktu, dane o tym, co jest przedmiotem ubezpieczenia oraz czego ubezpieczenie nie obejmuje, zobowiązania klienta, ograniczenia związane z ubezpieczeniem, dokonywanie płatności, warunki odstąpienia od umowy, czy też termin ochrony ubezpieczeniowej.

Pamiętajmy o tym, że każda osoba lub firma sprzedająca produkt ma za zadanie poinformować nas o tym, jakie powiązania posiada z firmą ubezpieczeniową. Przykładowo informacje te dotyczą tego, czy agent lub broker otrzymuje prowizję od towarzystwa ubezpieczeniowego.

Zakup towaru z produktem ubezpieczeniowym

Każdy klient ma możliwość zakupu produktu lub usługi bez polisy ubezpieczeniowej. Jeśli produkt ubezpieczeniowy jest nam oferowany podczas zakupu np. laptopa, czy też auta, zawsze możemy odstąpić od takiej polisy. Czasami taka oferta jest korzystna, na co także warto zwrócić uwagę.

Kolejne artykuły